Ettersøk

  • UVE driver primært med søk og kartlegging av gjenstander under vann.
  • Vi har god erfaring innen søk både i hav og innsjøer, og kan søke etter alt fra små gjenstander, personer , kabler, kloakk ledninger, biler , båter etc.
Tekniske Konsulenter

  • Teknisk avdeling jobber i hovedsak som konsulenter innen instrumentering samt sikkerhets relaterte oppgaver som ESD / PSD matrise oppbygging etc. Prosjektene er i hovedsak innen offshore industri og skips relatert næring. Avdelingen jobber også innen forskning og utvikling i prosesser for offshore, og innenlands industri.
Kartlegging av bunn

  • Kartlegging av bunn / toppografi samt objekter i et område.
  • Vi presenterer presis og grafisk dukumentasjon.
Utstyr & Løsninger

UVE designer og videre utvikler utstyr for eget bruk samt på oppdrag fra andre. Hoved hensikten er å kunne effektivisere søk, samt å kunne dokumentere eksakt posisjon og dekningsområde av søk. Alt utstyr må også tilpasses det vanskelige maritime miljø det skal brukes under.
Nyeste bilder

Bil vrak Kristiansand

Biler funnet i Søgne på oppdrag fra FNO / Politi

Diverse båt vrak

Vrak bilder fra Arendal Havn sommeren 2012

Vi legger stadig ut bilder fra diverse funn og oppdrag.

se alle bilder